Katkisasie

Laerskool

Die katkisasie vir kinders in graad R tot graad 6 vind Sondae direk na die oggenddiens plaas. Almal kom in die sysaal bymekaar. Die Aros reeks (In U Hande) word gebruik.

Hoërskool

Die katkisasie vir graad 7 tot belydenisklas word onderling met die predikant gereël. Dit vind gewoonlik ook by die kerk plaas en vir die kinders in die buiteland word die lesse opgeneem of uitgesaai afhangend van die tydsones.