Predikant

Ds. Ronald Bain het met sy bediening in Januarie 1999 begin. Die eerste gemeente was die kombinasie Hennenman, Senekal en Ventersburg. Daarna is hy in Julie 2003 na die Gereformeerde Kerk Potgietersrus-Wes beroep, waar  hy  tot in November 2007 gearbei het. Vandaar is hy na die Gereformeerde Kerk Cachet in Potchefstroom beroep. In Mei 2016 is hy as predikant in die Gereformeerde Kerk Potchefstroom bevestig. Vanaf Februarie 2020 is hy woordbedienaar van die Gereformeerde Kerk Oranjerivier. Hy is getroud met Karin het twee kinders, Kenneth en Abigail.