Christus vestig sy heerskappy en openbaar sy mag deur die swakheid van mense as nou nie

18 Oktober 2020
Teksverse: Handelinge 4:19,20
Ps 84:1,2 ; Ps 19:7 ; Ps 18:14 ; Ps 105:5 ; Ps 150:1,3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *