Christus reinig ons deur aanraking

10 Januarie 2021
Teksvers Markus 1:41
Ps. 66:1,4 ; Ps. 118:9,13 ; Ps. 91:1,4,5