‘n Voorbeeld van God se lankmoedigheid

17 Januarie 2021
Teksverse: Handelinge 9:15 ; 1 Timotheus 1:16
Ps. 147:1,2 ; Ps.112:1-4,9,10 ; Ps. 119:11,12 ; Ps. 145:1,4,5,8