Al die nasies en volke moet hom eer

31 Januarie 2021
Teksvers: Handelinge 10:44
Ps. 98:1,2,4 ; Ps. 86:3,5 ; Ps. 72:6,10 ; Ps. 96:1,2,4,5