Die eindelose Hoop van Israel ken geen grense

7 Februarie 2021
Teksverse: Handelinge 28:20,30,31
Ps. 135:1,4,8 ; Ps. 130:1,2 ; Ps. 42:3,5 ; Ps. 65:3,4,8,9