Jesus het mag om sondes te vergewe

14 Februarie 2021
Teksvers: Markus 2:5
Ps. 32:1,4 ; Ps. 103:2,5 ; Ps. 149:1,3