Smagting na die huis van die Here

14 Februarie 2021
Teksverse: Psalm 84:2,3,8
Ps. 84:1,2 ; Ps. 51:3 ; Ps. 121:1-4 ; Ps. 84:3-5