Die prys om die Christus te wees

28 Februarie 2021
Teksvers: Markus 8:31
Ps. 98:1,2. ; Ps. 59:1,3,5,10. ; Ps. 9:1,2,6,7