‘n Deur wat niemand kan sluit nie

7 Maart 2021
Teksvers: Openbaring 3:8
Ps. 66:1,2 ; Ps. 99:4,5 ; Ps. 124:1,4 ; Ps. 148:1,2,5