Die dag van die Here bring hoop vir die wedergeboorte van die skepping

18 April 2021
Teksverse: 1 Petrus 1:3; Mattheus 19:28
Heidelbergse Kategismus: Sondag 38
Ps. 136:1-4 ; Ps. 121:1-4 ; Ps. 118:12-14

Leave a Comment

Your email address will not be published.