Die Kneg wat bespot is, maar nie in die skande gekom het nie

19 September 2021
Teksverse: Jesaja 50:7
Ps. 59:1,3,5 ; Ps. 91:1,8 ; Ps. 147:1,2

Leave a Comment

Your email address will not be published.