Die Bewaarder van Israel roep ons om mekaar te bewaak

26 September 2021
Teksverse: Genesis 4:9
Ps. 100:1-4 ; Ps. 71:1,12 ; Ps. 46:1,6

Leave a Comment

Your email address will not be published.