Die Woord van die Here keer nie leeg na Hom terug nie

Afskeidspreek van ds. Kobus de Kock – Jesaja 55v10-11