Die belofte kom ons toe

13 September 2020
Teksgedeelte: Handelinge 2:39
Ps 95:1-3 ; Sb 10:1-6 (5.4) ; Ps 121:1-4 ; Ps 128:1,3,4