Christus se geregtigheid is ons vrymoedigheid!

20 September 2020
Teksgedeelte: Jesaja 61:10-62:2 ; Nederlandse Geloofsbelydenis: Artikel 23
Ps 89:1,6 ; Ps 51:5,7 ; Ps 119:51 ; Ps 71:1,12,14,15