God skenk volharding in die laaste dae

6 September 2020
Teksverse: MatteĆ¼s 24: 13,14
Ps 146:1,3,4 ; Ps 25:2 ; Ps 46:1,6 ; Ps 40:1,4

Klank