Dankoffers

Opsie 1: OSK

Standard Bank

Hopetown, 

050103 41712617

Verwysing: GG002 (Van en voorletters) 

Opsie 2: FNB

Hopetown (250655) 

62525508985

Verwysing: Van en voorletters 

Swift kode: FIRNZAJJ