Eredienste

Oggenddiens

10:00

Gemeenskapsaal

Aanddiens

18:00

Ingang aan die regterkant van die gemeenskapsaal – sysaal